zapraszamy do współpracy

Autorów książek
Tłumaczy
Redaktorów i korektorów
Ilustratorów i rysowników
Wydawnictwa zainteresowane w dystrybucji konwencjonalnej (rynkowej) i internetowej, promocji oraz reklamie swoich książek za naszym pośrednictwem.
Drukarnie
Księgarnie i inne detaliczne sieci sprzedaży
Portale i serwisy książkowe

Wszystkich zainteresowanych zapraszmy do współpracy.